Kurzy první pomoci

Potřebuje Vaše firma proškolit v základech první pomoci? Máte Vy sám zájem si vylepšit znalosti v této oblasti? Chcete zajistit Vašim dětem kurz první pomoci formou hry? Nabízíme sestavení kurzu přímo na míru Vašim požadavkům. A proč si vybrat právě nás?

Proč si zrovna vybrat nás?

• Školení zajišťují zdravotničtí záchranáři s akreditací MŠMT.

• Sledujeme nejnovější poznatky v oblasti první pomoci a učíme dle platných standardů Evropské resuscitační rady.

A. Kurz základní první pomoci pro veřejnost

Znalosti základů první pomoci by v dnešní době měly být samozřejmostí. I přes rozsáhlou síť nemocničních zařízeních a rychlé zdravotnické pomoci, se můžete vyskytnout v situaci, kdy budete muset poskytnout první pomoc osobě v nouzi a často jde o minuty či vteřiny, které rozhodují o budoucím zdravotním stavu postiženého.

Tento kurz je určen pro lidi, kteří si nejsou jistí, zda ovládají první pomoc správně či chtějí prohloubit své dosavadní zkušenosti.

image

Náplň kurzu

Během kurzu probereme, co dělat v případě život ohrožujících stavů, jak zvládat nejčastější akutní úrazové a interní stavy. Výuka je teoreticko-praktická. Nejdříve si probereme formou prezentací teorii problematiky a následně si dané věci vyzkoušíme prakticky na figurínách či na sobě samých.

Je možná modifikace kurzu na různě velké skupinky osob či poskytnout individuální konzultaci jednotlivci v daných tématech. Na ceně kurzu se pak dá domluvit.

B. Základy první pomoci pro firmy

Podle ustanovení zákoníku práce č.262/2006 Sb. je povinna firma proškolit své zaměstnance v problematice první pomoci. Školení základů první pomoci pro firmy by mělo být součástí povinného BOZP, které osvěží znalosti Vašich zaměstnanců. Pokud zaměstnanci neprodělali v již minulosti proškolení první pomoci, jsme ochotni rozšířit základní školení.

image

C. První pomoc pro děti a mládež

Nabízíme souhrn základní první pomoci pro děti na základních školách. Formu výuky vždy uzpůsobujeme věku dětí tak, aby látka pro ně byla srozumitelná a cvičení zábavné.

Mezi témata pro děti patří – Kdy a jak volat pomoc, bezvědomí bez známek života - resuscitace, bezvědomí se zachovalými životními funkcemi – jak uvést postiženého do zotavovací polohy, zástava masivního krvácení, ošetření popálenin, ošetření postiženého s úpalem/úžehem, dušení, pneumotorax (základní ošetření dle laické první pomoci), co dělat při dopravní nehodě, transport raněného. Výuka je rozdělena na základy teorie a nácvik první pomoci u modelových situací.

D. První pomoc u novorozenců a malých dětí

Kurz je zaměřen na první pomoc u novorozenců, kojenců a malých dětí do 5 let a je určen pro rodiče, prarodiče a i pro osoby pracující s dětmi (mateřské školky, chůvy). V tomto kurzu chceme přiblížit závažné a život ohrožující situace, které u dětí mohou nastat i zcela nepředvídatelně. Pomocí modelových simulací reálných scén Vás chceme naučit, jak tyto situace zvládat, jak na ně správně reagovat a jak dítěti poskytnou kvalitní první pomoc do příjezdu ZZS.

image