Jaký má první pomoc význam?


Nikdy nevíte, kdy se něco může přihodit a budete potřebovat pomoci jiným. Myslíte si, že se Vám to vyhne nebo bude v okolí zdravotník, který přispěchá na pomoc. Co když tam budete sami s postiženým, co pak? Může se jednat o cokoliv, od dopravní nehody přes alergickou reakci a šok, pracovní úraz až po komplikace různých nemocí. Člověk by měl vědět, jak v takových případech postupovat a zajistit laickou první pomoc. Ale je tomu tak doopravdy? Spousta lidí se ohrazuje, že nevědí, co mají dělat a bojí se, že by dotyčnému mohli ještě uškodit. Oni sami mají strach, z nevědomosti a z vlastního selhání. Pravdou je, že právě včasná laická první pomoc mnohdy rozhoduje o rozsahu postižení a důsledcích, které budou mít na organismus.


image

Kde je tedy u lidí všeobecně problém, že se bojí poskytnout první pomoc? Aspektů bude více. Jednak lidi nevědí, jak přesně postupovat v první pomoci a nejsou si jisti správností svých znalostí. Roli může hrát i strach o vlastní zdraví či o trestní stíhání za nesprávně provedenou první pomoc. Malou skupinkou jsou i tací, kteří odmítají poskytnou jakoukoliv pomoc s tím, že platí daně a od poskytnutí pomoci jsou zdravotničtí záchranáři. Ale to už je spíše problematika morálky. Nicméně tyto důvody poukazují na velký problém a tj., že chybí dostatečná osvěta veřejnosti v laické první pomoci. Vezměte si například základní školy. Hodiny první pomoci jsou zakombinované do biologie či do postarších výukových videí a není prostor pro praktické vyzkoušení situací ohrožujících život. O středních školách a výuce první pomoci ani nemluvíme. Nastává tedy otázka, kde mají již děti brát motivaci se v problematice sami vzdělávat, když k tomu nejsou učeni ve škole?


Poskytnutí kvalitní laické první pomoci v prvních minutách před příjezdem zdravotnické záchranné služby často může velmi ovlivnit celkový průběh záchrany. Bát se, že člověku ještě více uškodíme, je zbytečné. Ovšem stát se to může, pokud nevíme jak správně pomoci a to je ta otázka. Při nekvalitní laické neodkladné resuscitaci se může během stlačování hrudníku zlomit žebro. Když však porovnáme tuto úhonu se zachráněným lidským životem, co převažuje?