FOTOVOLTAIKA

Chcete si vyrábět vlastní elektřinu?

Certifikáty

Výškové práce, Vazačské, Jeřábnické zkoušky, Transportní vozíky, Sváření, Elektrikářské zkoušky

Profesionalita

Odborná a šetrná realizace.
Moderní hydroizolační techniky.
Hledání nejlepšího řešení z hlediska zákazníkova zájmu.

Minimalizace rizik

Jsme pojištění na škodu na majetku i na zdraví

Jak postavit FVE?

Hledáte způsob jak zajistit, vlastní výrobu elektřiny?
Pomůžeme vám tento sen uskutečnit.

Není to žádná raketová věda, ale je potřeba dodržet několik pravidel a norem, které se FVE týkají.
K tomu vám v několika krocích mohou posloužit naši odborníci, kteří mají zkušenosti z různých elektrárenských projektů v zahraničí.
V současnosti však vnímáme potřebu věnovat se této tematice v naší vlasti, a proto pro vás shromažďujeme důležité informace a postupy.

FÁZE STAVBY FVE:

 • Výběr technologie
 • Projektování
 • Objednávka a dovoz materiálu
 • Instalace FVE
 • Připojení k domácnosti
 • Spuštění

PO SPUŠTĚNÍ:
Pravidelný servis a revize

Stejně jako auto musí mít pravidelnou technickou kontrolu i elektrárna by pro správnost svého chodu měla být pravidelně kontrolována. Tím lze předejít případným poruchám na zařízení a ušetřit peníze za opravy či výměny produktu.
Na dálku jsme schopni monitorovat váš systém a upozornit vás na chybové odchylky provozu, které se dají v prvních fázích snadno napravit.

obr. Monitoring

Výběr technologie

Na českém trhu máme v dnešní době na výběr již z mnoha technologií. A je potřeba zvážit následující faktory:

 • funkčnost
 • servis
 • design

Funkčnost

Každá technologie má od svého výrobce ve vínku určité vlastnosti, funkce, ovládání a další prvky se kterými se budete v průběhu používání potýkat. Je třeba nenechat se opít řečmi o nejnižší ceně. stejně tak se člověk nesmí nechat nalákat na „nejlepší technologie“, „vlastní výroba“ a podobná hesla některých nejmenovaných firem. Technologie jsou na trhu srovnatelné a odpovídající jejich technickým parametrům. Důležité jsou ovládací prvky a možnosti, které vám technologie nabízí. Například pokud uvažujete o elektrárně pro domácnost je vhodné uvažovat o 3 fázovém střídači, aby vám byla elektrárna schopna pohánět sporák, čerpadlo, či další technologie, které pro svůj provoz potřebují 3 fáze. Dále je třeba uvažovat o ukládání energie a její spotřebě. O možnostech rozšiřování výkonu elektrárny, či kapacitě úložišť.

Servis

Jak již bylo řečeno, každá výrobna elektrické energie potřebuje pravidelný servis. Bezpečnost + správné fungování. To jsou dva nejdůležitější body pravidelného monitorování stavu elektrárny. Proto je vždy potřeba myslet nejen na to, kdo elektrárnu postaví, ale i kdo se o ni bude starat.

Design

Záměrně dáváme tento bod až jako poslední, ačkoliv chápeme, že design je důležitou součástí každého prvku v domácnosti.
Většina společností vyrábějící technologie střídačů a baterií vyrábí podobně vypadající skříně. Některé však nabízí elegantní řešení pro přídavné elektroinstalace sloužící k propojení domácnosti a elektrárny.

obr. Řídící modul Benekov – Vše pohromadě

Projektování

Každá část projektu je důležitá, ale tato může rozhodnout o tom jak dlouho instalace potrvá. Když se věci řádně připraví dopředu, zkracuje se čas dokončení realizace, revize, spuštění elektrárny a vyplacení dotace. Ti z vás kdo máte zkušenosti s dobrým elektrikářem si vzpomenete, že takový člověk umí klást dobré otázky. Tyto otázky pak dopředu řeší problémy, které v budoucnu mohou za určitých podmínek nastat a předchází jim. A podobné otázky vyvstávají spolu s projektováním elektrárny. Klíčové otázky pro vás budou:

 • Efektivní umístění panelů
 • Kabelová trasa Panely -> technická místnost
 • Technická místnost
 • Kabelová trasa technická místnost -> hlavní domovní přívod elektřiny
 • Bezpečnost

Panely

První a neoblomné kritérium je obsah plochy, na kterou lze panely montovat. Každý je limitován prostorem, který má k dispozici a ten je třeba co nejefektivněji obsáhnout. Existuje mnoho variant tvarů a druhů panelů, fotovoltaických krytin, koberců a dalších zajímavých možností jak solární energii využít. Pro více informací nás můžete kontaktovat a rádi vám sdělíme více. Zde se budeme zabývat v současnosti nejefektivnější variantou monokrystalický křemík. Střechu tedy musíme řádně rozměřit využít výhodnější světové strany a vymyslet jak panely poskládat. Dále je dobré si na základě lokality a orientace vypracovat studii, která spočítá jaká je reálná výtěžnost fotovoltaického pole.

Konstrukce:
Neméně důležitou součástí instalace panelů je třeba zvolit správnou konstrukci, sklon panelů zapojení stringů. Mít dobře zpracovanou hydroizolaci v případě zásahu do střešní krytiny. V případě rovné střechy pak statický posudek a správné zatížení.

Kabelová trasa A

Protože zatím neumíme efektivně přenášet elektřinu vzduchem, je třeba myslet na to, že celý systém bude propojen kabely. Před námi tedy leží otázka dodržení určitých pravidel, funkčnost a estetika. Proto je třeba dobře rozmyslet prostupy skrze střechu, či zdi. Vedení kabelů v lištách, či ochranných trubkách. Vedení mezi budovami v zemi, atd.

Technická místnost

Místnost ve které máme uloženou techniku, která nám řídí distribuci energie po domácnosti, převádí proud ze stejnosměrného na střídavý, ukládá nebo odebírá energii z bateriových úložišť a zajišťuje bezpečné fungování elektrárny a domácnosti.

Kabelová trasa B

Aby mohla elektrárna komunikovat s domácností a vašim dodavatelem elektrické energie, je třeba ji připojit na stávající domovní rozvody. Nejlépe se tak učiní v místě ve kterém je do domácnosti přiveden hlavní přívodní kabel z elektroměru.

Bezpečnost

Aby se člověk vyvaroval různým rizikům, která na jeho elektrárnu v čase mohou číhat, je třeba se dobře připravit a předejít jejich fatálním následkům. Proto je důležitá nejen funkce, ale i bezpečnost! V první řadě je třeba si uvědomit, že všechna zařízení, která vyrábí elektrickou energii je třeba uzemnit. Dále je třeba zařídit, abychom instalaci ochránili od zásahu bleskem. V případě, že se tak stane, je potřeba uvažovat o tom co se stane, a jak zmírnit škody. Vedení kabelů musí splňovat určitá pravidla (hloubka v zemi, ochrana vodiče, …).

obr. ukázka měření moderní technologií

Jistíme vaši energii

Jsme spolehlivý partner pro energetické firmy, které chtějí realizovat instalaci fotovoltaických panelů na střechy průmyslových a administrativních budov či výrobních a skladovacích hal.

Elektrikáři, kteří se umí pohybovat ve výškách

V našem týmu výškových pracovníků máme specialisty s certifikací “elektromontér fotovoltaických systémů” a s patřičným elektrikářským vzděláním, kteří instalaci solárních panelů odborně zabezpečí.