PHOTOVOLTAICS

Do you want to generate your own electricity?

Certificates

Height work, Tying, Crane tests, Transport trolleys, Welding, Electrician tests

Professionalism

Odborná a šetrná realizace.
Moderní hydroizolační techniky.
Hledání nejlepšího řešení z hlediska zákazníkova zájmu.

Risk minimization

We are insured for damage to property and health

Jak postavit FVE?

Hledáte způsob jak zajistit, vlastní výrobu elektřiny?
Pomůžeme vám tento sen uskutečnit.

Není to žádná raketová věda, ale je potřeba dodržet několik pravidel a norem, které se FVE týkají.
K tomu vám v několika krocích mohou posloužit naši odborníci, kteří mají zkušenosti z různých elektrárenských projektů v zahraničí.
V současnosti však vnímáme potřebu věnovat se této tematice v naší vlasti, a proto pro vás shromažďujeme důležité informace a postupy.

FÁZE STAVBY FVE:

 • Výběr technologie
 • Projektování
 • Objednávka a dovoz materiálu
 • Instalace FVE
 • Připojení k domácnosti
 • Spuštění

PO SPUŠTĚNÍ:
Pravidelný servis a revize

Stejně jako auto musí mít pravidelnou technickou kontrolu i elektrárna by pro správnost svého chodu měla být pravidelně kontrolována. Tím lze předejít případným poruchám na zařízení a ušetřit peníze za opravy či výměny produktu.
Na dálku jsme schopni monitorovat váš systém a upozornit vás na chybové odchylky provozu, které se dají v prvních fázích snadno napravit.

obr. Monitoring

Výběr technologie

Na českém trhu máme v dnešní době na výběr již z mnoha technologií. A je potřeba zvážit následující faktory:

 • funkčnost
 • servis
 • design

Funkčnost

Každá technologie má od svého výrobce ve vínku určité vlastnosti, funkce, ovládání a další prvky se kterými se budete v průběhu používání potýkat. Je třeba nenechat se opít řečmi o nejnižší ceně. stejně tak se člověk nesmí nechat nalákat na „nejlepší technologie“, „vlastní výroba“ a podobná hesla některých nejmenovaných firem. Technologie jsou na trhu srovnatelné a odpovídající jejich technickým parametrům. Důležité jsou ovládací prvky a možnosti, které vám technologie nabízí. Například pokud uvažujete o elektrárně pro domácnost je vhodné uvažovat o 3 fázovém střídači, aby vám byla elektrárna schopna pohánět sporák, čerpadlo, či další technologie, které pro svůj provoz potřebují 3 fáze. Dále je třeba uvažovat o ukládání energie a její spotřebě. O možnostech rozšiřování výkonu elektrárny, či kapacitě úložišť.

Servis

Jak již bylo řečeno, každá výrobna elektrické energie potřebuje pravidelný servis. Bezpečnost + správné fungování. To jsou dva nejdůležitější body pravidelného monitorování stavu elektrárny. Proto je vždy potřeba myslet nejen na to, kdo elektrárnu postaví, ale i kdo se o ni bude starat.

Design

Záměrně dáváme tento bod až jako poslední, ačkoliv chápeme, že design je důležitou součástí každého prvku v domácnosti.
Většina společností vyrábějící technologie střídačů a baterií vyrábí podobně vypadající skříně. Některé však nabízí elegantní řešení pro přídavné elektroinstalace sloužící k propojení domácnosti a elektrárny.

obr. Řídící modul Benekov – Vše pohromadě

Projektování

Každá část projektu je důležitá, ale tato může rozhodnout o tom jak dlouho instalace potrvá. Když se věci řádně připraví dopředu, zkracuje se čas dokončení realizace, revize, spuštění elektrárny a vyplacení dotace. Ti z vás kdo máte zkušenosti s dobrým elektrikářem si vzpomenete, že takový člověk umí klást dobré otázky. Tyto otázky pak dopředu řeší problémy, které v budoucnu mohou za určitých podmínek nastat a předchází jim. A podobné otázky vyvstávají spolu s projektováním elektrárny. Klíčové otázky pro vás budou:

 • Efektivní umístění panelů
 • Kabelová trasa Panely -> technická místnost
 • Technická místnost
 • Kabelová trasa technická místnost -> hlavní domovní přívod elektřiny
 • Safety

Panely

První a neoblomné kritérium je obsah plochy, na kterou lze panely montovat. Každý je limitován prostorem, který má k dispozici a ten je třeba co nejefektivněji obsáhnout. Existuje mnoho variant tvarů a druhů panelů, fotovoltaických krytin, koberců a dalších zajímavých možností jak solární energii využít. Pro více informací nás můžete kontaktovat a rádi vám sdělíme více. Zde se budeme zabývat v současnosti nejefektivnější variantou monokrystalický křemík. Střechu tedy musíme řádně rozměřit využít výhodnější světové strany a vymyslet jak panely poskládat. Dále je dobré si na základě lokality a orientace vypracovat studii, která spočítá jaká je reálná výtěžnost fotovoltaického pole.

Konstrukce:
Neméně důležitou součástí instalace panelů je třeba zvolit správnou konstrukci, sklon panelů zapojení stringů. Mít dobře zpracovanou hydroizolaci v případě zásahu do střešní krytiny. V případě rovné střechy pak statický posudek a správné zatížení.

Kabelová trasa A

Protože zatím neumíme efektivně přenášet elektřinu vzduchem, je třeba myslet na to, že celý systém bude propojen kabely. Před námi tedy leží otázka dodržení určitých pravidel, funkčnost a estetika. Proto je třeba dobře rozmyslet prostupy skrze střechu, či zdi. Vedení kabelů v lištách, či ochranných trubkách. Vedení mezi budovami v zemi, atd.

Technická místnost

Místnost ve které máme uloženou techniku, která nám řídí distribuci energie po domácnosti, převádí proud ze stejnosměrného na střídavý, ukládá nebo odebírá energii z bateriových úložišť a zajišťuje bezpečné fungování elektrárny a domácnosti.

Kabelová trasa B

Aby mohla elektrárna komunikovat s domácností a vašim dodavatelem elektrické energie, je třeba ji připojit na stávající domovní rozvody. Nejlépe se tak učiní v místě ve kterém je do domácnosti přiveden hlavní přívodní kabel z elektroměru.

Safety

Aby se člověk vyvaroval různým rizikům, která na jeho elektrárnu v čase mohou číhat, je třeba se dobře připravit a předejít jejich fatálním následkům. Proto je důležitá nejen funkce, ale i bezpečnost! V první řadě je třeba si uvědomit, že všechna zařízení, která vyrábí elektrickou energii je třeba uzemnit. Dále je třeba zařídit, abychom instalaci ochránili od zásahu bleskem. V případě, že se tak stane, je potřeba uvažovat o tom co se stane, a jak zmírnit škody. Vedení kabelů musí splňovat určitá pravidla (hloubka v zemi, ochrana vodiče, …).

obr. ukázka měření moderní technologií

We secure your energy

We are a reliable partner for energy companies that want to implement the installation of photovoltaic panels on the roofs of industrial and administrative buildings or production and storage halls.

Electricians who can move at heights

In our team of high-altitude workers, we have specialists with "photovoltaic systems electrician" certification and with the appropriate electrical education, who will professionally ensure the installation of solar panels.