ARBORISTIKA

Pečujeme o život ve městech obklopených zelení a stromy

Certifikáty

Výškové práce, Vazačské, Jeřábnické zkoušky, Transportní vozíky, Sváření, Elektrikářské zkoušky

Odbornost a zkušenosti

Realizace i na těžko přístupných místech

Minimalizace rizik

Jsme pojištění na škodu na majetku i na zdraví

Rizikové kácení, ořezy i dlouhodobá péče

Aby nám stromy mohly dělat společnost, je potřeba vhodnými ořezy zajistit nejen jejich stabilitu a provozní bezpečnost, ale i zdraví.

Nabízíme nejen rizikové kácení stromů, ale komplexní arboristickou péči o městskou či obecní zeleň, ať už jde o solitérní stromy, významné aleje, parky či zahrady.

Rozumíme nejen lezeckým technikám, ale i biologii stromů

Náš tým výškových pracovníků disponuje certifikovanými arboristy s evropskou i českou normou (EAC, ČCA), kteří díky znalosti biologie stromů, mechaniky a stromolezeckých technik umí bezpečně a spolehlivě vykonat arboristické zásahy i v nebezpečných a těžko přístupných podmínkách.